Privacy- en cookieverklaring

Ontwerpstudio Dabedoelik

14 april 2023

Uw privacy is voor Ontwerpstudio Dabedoelik van groot belang. Wij houden ons dan ook

aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

- Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens

verwerken, via deze privacyverklaring;

- Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn

voor onze doeleinden;

- Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens,

mocht toestemming verplicht zijn;

- Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te

beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die

persoonsgegevens voor ons verwerken;

- Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw

bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze

privacyverklaring leggen we uit wat wij bij het bedrijf Ontwerpstudio Dabedoelik allemaal

doen met informatie die wij over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met

Ontwerpstudio Dabedoelik.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze

netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst

geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling

van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw:

- Betalingsgegevens;

- Factuuradres;

- NAW-gegevens;

- Geslacht;

- Telefoonnummer;

- Geboortedatum;

- E-mailadres.

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot twee jaar

nadat uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met

de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verzenden van nieuwsbrieven

Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten.

Hiervoor gebruiken wij uw:

- E-mailadres;

- NAW-gegevens;

- Geslacht;

- Geboortedatum.

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat u het

abonnement opzegt.

De nieuwsbrief wordt 1 keer per kwartaal per mail verstuurd. De inhoud van de nieuwsbrief

bevat onder andere de volgende:

- Nieuwe producten in ons bedrijf.

Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief

bevat een afmeldlink.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken

wij uw:

- Geboortedatum;

- Factuuradres;

- E-mailadres;

- Telefoonnummer;

- Geslacht;

- NAW-gegevens.

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker

weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij

vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice

trainen om nog beter te worden.

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van ons bedrijf moet u zich eerst registreren. U moet dan

informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een

account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw:

- Factuuradres;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- Geboortedatum;

- NAW-gegevens;

- Betalingsgegevens;

- Geslacht.

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot zes maanden

nadat u het account hebt opgeheven. Wij bewaren deze informatie, zodat u ze niet steeds

opnieuw in hoeft te vullen bij het bedrijf en zodat wij u makkelijker kunnen benaderen als

dat nodig is. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Statistieken en profilering

Wij houden geen statistieken bij over het gebruik van ons bedrijf.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit

doen wij:

- Per post;

- Per e-mail;

- Via social media;

- Per telefoon.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat

moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

U kunt dit aangeven als u wordt gebeld. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.

Locatiegegevens

Soms is het nodig voor ons bedrijf Ontwerpstudio Dabedoelik om te achterhalen op welke

plek u bent. We vragen dan apart of wij dit mogen weten en alleen als u dan toestemming

geeft, krijgen wij deze informatie.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon, tablet of

computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google of

Apple) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te

leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of

instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij

een vermoeden van een misdrijf).

In ons bedrijf zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van

deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Ons bedrijf gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen

opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat u

ons weer bezoekt.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van ons

bedrijf werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik

van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies

doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens

bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis

kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let

dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons

best doen wijzigingen aan u door te geven.

Uw rechten

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd

contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

- Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;

- Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;

- Het laten corrigeren van fouten;

- Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

- Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;

- Intrekken van toestemming;

- Een bepaalde verwerking beperken;

- Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen

gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter

worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van

betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u

daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail

sturen naar info@dabedoelik.com. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit

verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in

te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Ontwerpstudio Dabedoelik

molenstraat 61

4311EB Bruinsse

E-mailadres: info@dabedoelik.com

Telefoon: info@dabedoelik.com

KvK nummer: 62669974